Pro plnou funkčnost této stránky
povolte JavaScript ve svém prohlížeči
Neurotrend, z.s.

Cílem a předmětem činnosti spolku je:

Výzkum a vývoj v oblasti neurověd,

Osvěta a šíření informací z oblasti neurověd mezi odbornou i laickou veřejností,

Vzdělávací akce v oblasti neurověd,

Kognitivní terapie a rehabilitace,

Další činnosti vedoucí ke zkvalitnění neuropsychologické diagnostiky a terapie.

Co jsou to neurovědy? »

[x] Neurovědy studují fungování a strukturu nervového systému. Nejde o jeden obor, ale o směs mnoha různých oborů, které na sebe navazují a mnohdy se navzájem prolínají. Původně šlo především o biologické obory, které zkoumaly nervový systém od molekulární a buněčné úrovně až ke komplexnímu chování (psychologie, psychiatrie, neurologie). Nervový systém je zkoumán od nejjednodušších živočichů přes člověka až k umělé inteligenci. Je studován od doby vzniku až po jeho zánik. Protože pro nervový systém je charakteristická vysoká organizovanost, propojenost a komunikace neobejdou se moderní neurovědy bez oborů jako je fyzika, matematika, kognitivní vědy, kybernetika, sociologie a filosofie.

V současné době se nekoná žádná akce